loader

What do our community do?

DevFest

We host DevFest as an annual hackathon for various backgrounds and skill levels of developers with unforgettable experiences.

Google IO

An annual developer conference to update trend and announce new technology

WomenTechmakers

Google’s Women Techmakers program provides visibility, community, and resources for women in technology

Training courses

Android, React, Firebase, Machine Learning, Flutter...

Our community on Media

Thanh Niên Online

"Cuộc thi Vietnam Online Hackathon 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số” (Digital Transformation) là sáng kiến của cộng đồng Google Developer Group (GDG) tại Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, đưa ra thử thách kêu gọi các học sinh, sinh viên và lập trình viên trên toàn quốc tham gia xây dựng các ứng dụng hoặc website với những sáng kiến giúp các doanh nghiệp phục hồi và chuyển đổi số. "

Google Developer Blog

"Doctor’s Eyes for Plants is an idea that came out of DevFest Vietnam’s “Green Up Your Code event”, hosted by GDG MienTrung, Vietnam. You can watch highlights from their event here. Created by local students, the program uses a public dataset with Tensorflow to train a region-convolutional neural network to recognize 6 diseases on 3 different plant species, all in 48 hours. The team was recently able to apply the technology to rice plants, which could revolutionize the world’s capacity and efficiency for growing the crop. The rewards of this technology could be unprecedented. The creation of a healthier eco-system paired with the chance to feed more people? Now that’s high impact. "

Tien Phong

"Cộng đồng Google Developer Group Miền Trung (GDG MienTrung) trở thành một mái nhà lớn cho các bạn trẻ yêu công nghệ với hàng loạt sự kiện, các khóa tập huấn, workshop, triển lãm khởi nghiệp công nghệ, cuộc thi hackathon... sôi động."

Congnghe.vn

"Các giải pháp của các đội thi đưa ra rất đa dạng và thiết thực như giải pháp đỗ xe thông minh; tạo cuộc bầu cử; ứng dụng đặt lịch và lấy số thứ tự tại các khu vực hành chính công; ứng dụng quản lý đèn đường, đèn giao thông và camera giám sát; ứng dụng cảnh báo sóng thần và thời tiết xấu cho ngư dân; phòng trọ chia sẻ; chatbot…"

Thanh Niên Online

"Cuộc thi Vietnam Online Hackathon 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số” (Digital Transformation) là sáng kiến của cộng đồng Google Developer Group (GDG) tại Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, đưa ra thử thách kêu gọi các học sinh, sinh viên và lập trình viên trên toàn quốc tham gia xây dựng các ứng dụng hoặc website với những sáng kiến giúp các doanh nghiệp phục hồi và chuyển đổi số. "

Google Developer Blog

"Doctor’s Eyes for Plants is an idea that came out of DevFest Vietnam’s “Green Up Your Code event”, hosted by GDG MienTrung, Vietnam. You can watch highlights from their event here. Created by local students, the program uses a public dataset with Tensorflow to train a region-convolutional neural network to recognize 6 diseases on 3 different plant species, all in 48 hours. The team was recently able to apply the technology to rice plants, which could revolutionize the world’s capacity and efficiency for growing the crop. The rewards of this technology could be unprecedented. The creation of a healthier eco-system paired with the chance to feed more people? Now that’s high impact. "

Tien Phong

"Cộng đồng Google Developer Group Miền Trung (GDG MienTrung) trở thành một mái nhà lớn cho các bạn trẻ yêu công nghệ với hàng loạt sự kiện, các khóa tập huấn, workshop, triển lãm khởi nghiệp công nghệ, cuộc thi hackathon... sôi động."

Congnghe.vn

"Các giải pháp của các đội thi đưa ra rất đa dạng và thiết thực như giải pháp đỗ xe thông minh; tạo cuộc bầu cử; ứng dụng đặt lịch và lấy số thứ tự tại các khu vực hành chính công; ứng dụng quản lý đèn đường, đèn giao thông và camera giám sát; ứng dụng cảnh báo sóng thần và thời tiết xấu cho ngư dân; phòng trọ chia sẻ; chatbot…"

Thanh Niên Online

"Cuộc thi Vietnam Online Hackathon 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số” (Digital Transformation) là sáng kiến của cộng đồng Google Developer Group (GDG) tại Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, đưa ra thử thách kêu gọi các học sinh, sinh viên và lập trình viên trên toàn quốc tham gia xây dựng các ứng dụng hoặc website với những sáng kiến giúp các doanh nghiệp phục hồi và chuyển đổi số. "

Google Developer Blog

"Doctor’s Eyes for Plants is an idea that came out of DevFest Vietnam’s “Green Up Your Code event”, hosted by GDG MienTrung, Vietnam. You can watch highlights from their event here. Created by local students, the program uses a public dataset with Tensorflow to train a region-convolutional neural network to recognize 6 diseases on 3 different plant species, all in 48 hours. The team was recently able to apply the technology to rice plants, which could revolutionize the world’s capacity and efficiency for growing the crop. The rewards of this technology could be unprecedented. The creation of a healthier eco-system paired with the chance to feed more people? Now that’s high impact. "

Tien Phong

"Cộng đồng Google Developer Group Miền Trung (GDG MienTrung) trở thành một mái nhà lớn cho các bạn trẻ yêu công nghệ với hàng loạt sự kiện, các khóa tập huấn, workshop, triển lãm khởi nghiệp công nghệ, cuộc thi hackathon... sôi động."

Congnghe.vn

"Các giải pháp của các đội thi đưa ra rất đa dạng và thiết thực như giải pháp đỗ xe thông minh; tạo cuộc bầu cử; ứng dụng đặt lịch và lấy số thứ tự tại các khu vực hành chính công; ứng dụng quản lý đèn đường, đèn giao thông và camera giám sát; ứng dụng cảnh báo sóng thần và thời tiết xấu cho ngư dân; phòng trọ chia sẻ; chatbot…"

Our Current & Former Sponsors

Our precious partners and sponsors has contributed to many successful events.