TÀI TRỢ HIỆN VẬT – iViettech Education

iviettech

Với sứ mệnh “là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp”, mục tiêu của iViettech là đưa các bạn trẻ từ nhà trường đến các doanh nghiệp phần mềm.

Tại iViettech các bạn sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng mà doanh nghiệp phần mềm cần để đáp ứng các công việc tại các công ty phần mềm cũng như phát triển nghề nghiệp của bạn.

iViettech còn là nơi để các anh chị có nhiều kinh nghiệm chia sẽ, diều dắt các bạn sinh viên, các lập trình viên mới vững bước trên con đường xây dựng nghề nghiệp cho mình. Là nơi mà các doanh nghiệp phần mềm có thể tìm đến mỗi khi có nhu cầu tuyển dụng.
Chúng tôi đang từng bước xây dựng để trở thành nơi tốt nhất để học lập trình nhằm giúp các bạn trẻ tiến vào ngành công nghiệp phần mềm Đà Nẵng nơi mang lại nhiều cơ hội phát triển nhất cho các bạn trẻ hiện nay.

iViettech – Nơi tốt nhất để học lập trình !

TÀI TRỢ HIỆN VẬT – iViettech Education

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *