Chúng tôi là ai?

Google Developer Group Mientrung (GDG MienTrung) là một nhóm các bạn trẻ yêu công nghệ, được sự hỗ trợ về mặt thương hiệu của Google, thường xuyên tổ chức các chương trình hội thảo và chuyên đề công nghệ, các chương trình đào tạo cho lập trình viên, hackathon, các cuộc thi tìm kiếm tài năng công nghệ tại Miền Trung.

GDG MienTrung được thành lập vào tháng 10 năm 2015, là một nhánh hoạt động của GDG Việt Nam. Cộng đồng GDG Việt Nam có mặt tại 4 thành phố lớn trên cả nước: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.

GDG MienTrung đã và đang thực hiện sứ mệnh bổ trợ kiến thức và cập nhật thông tin về công nghệ mới nhất cho hơn 1.000 lập trình viên trong khu vực mỗi năm.

Chúng tôi mong muốn xây dựng và phát triển cộng đồng sinh viên CNTT, lập trình viên, các nhà quản lý CNTT và tất cả các chuyên gia công nghệ tham gia vào một cộng đồng chung, cùng giao lưu, kết nối, chia sẻ giá trị trong cộng đồng.

 

Hoạt động của GDG MienTrung?

Hoạt động của GDG MienTrung

 

Thành viên của GDG MienTrung

Lê Lộc

Tech advisor

Phương Nhi

Founder

Nguyễn Quang Tín

Quang Tín

Co-Founder

Thanh Liêm

Co-Founder

Huỳnh Tùng

Tech Advisor

Đạt Nguyễn

Tech Advisor